Jaroslava Pixová

Od svého narození 23. května 1960 žije v Putimi u Písku. Vystudovala střední zemědělsko-ekonomickou školu. Později pracovala jako redaktorka regionálního tisku. Je vdaná, má tři dospělé syny. Zájem o historii ji dovedl k vedení obecní kroniky a posléze i psaní knížek o časech dávno minulých. Snaží se ze střípků sebraných v archivech, kronikách i ze vzpomínek pamětníků přiblížit osudy zaniklých mlýnů, městských čtvrtí a možná dojde i na další ... Tak tato historie zůstane alespoň na papíře a nezapadne v běhu času. Hned za první knihu o mlýnech na Blanici s názvem Na břehu Blanice..., obdržela v roce 2011 literární cenu Zeyerův hrnek. Roku 2013 si založila vlastní nakladatelství Blanice a své knihy si vydává sama.

Ve volných chvílích jezdí s oblibou po české vlasti, obdivuje krásy přírody, které se snaží zachytit fotoaparátem, prochází se v troskách zřícenin starých hradů a poznává svérázné vesničky jiných krajů.


Bibliografie:
Publicistické články v týdeníku Písecké Postřehy 2004 - 2011
Publicistické články v týdeníku Jihočeský kurýr 2007 - 2009
Putim v proměnách času, Putim 2008
Na břehu Blanice ..., Kalina, Putim 2010
Na břehu Blanice - Vodňansko, Kalina, Putim 2011
Na břehu Blanice - k šumavskému prameni, Kalina, Putim 2012
Stará Portyč a Pražské předměstí, Prácheňské nakladatelství, Písek, 2013
Mlýny na Zlatém potoce, Blanice, Putim 2014


Spoluautorství:
Stará Otava mezi Strakonicemi a Pískem, Blanice, Putim 2013